logo
De beste råvarer fra havets spisskammer!
logo

Miljø

Norsk sei med miljømerke i fiskedisken. Bra for havet, bra for forbrukeren.

Vi er godkjent eksportør av MSC-produkter av sei; vårt godkjenningsnummer for dette er MML-C-1141.

Vi forsøker på beste måte å ivareta vårt miljø og sosiale ansvar. Norsk fisk fra oss er fra kvotebelagte ressurser. Dette for å ivareta en bærekraftig ressurs. En annen viktig årsak til at vi selger kvotebelagt fisk er at fisket blant annet reguleres for å hindre overfiske, fangst av småfisk og for å ivareta økosystemet. I Norge legges det stor vekt på forskning. Kunnskap om fiskeartende, miljøet i havet og samspillet mellom artene er viktig for at fisket skal skje på en bærekraftig og god måte.

Ved transport av våre produkter tar vi også miljøhensyn og forsøker etter beste evne å benytte transportmidler som har minst mulig utslipp av miljøgifter.

Hjem  |  Tilbake
Tel.: +47 78 42 75 80, Faks: +47 78 42 75 81, : kjell@scanfish.no
2009 Scanfish Norway AS All rights reserved.
fish